Välkommen till Fors Missionskyrka     Equmeniakyrkan

Flyttfåglarna, sång av Lydia Lithell

När sommarn mot hösten sig vänder
då samlar sig flyttfåglars rad.
De längtar mot ljusare länder
med vårliga, grönskande blad.

De vet, att när sommaren svalkas,
då närmar sig uppbrottets stund.
De vet, att när höststormen nalkas,
då väntar en varmare lund.

En dag lyfter tusende vingar
för fjärran mångmila färd,
Och flyttfågelsträcken sig svingar
mot syd, mot en varmare värld.

Guds folk är som flyttfåglars skara,
de väntar på uppbrottets stund.
De väntar Guds sommar den klara
där högt ovan världarnas rund.

 

Min önsketrädgård
I min önsketrädgård växer godheten vilt.
Där ligger rik och fattig på samma filt.
En blomma är glädje och en heter frid.
Rabatten är rensad från maktkamp och strid.

Många andra frukter jag ser –
kärlek, tålamod och många fler.
Så nyttig den är, så vacker den står!
Den bär en underbar frukt i år.

Men alltför plötsligt tar drömmen slut.
Låt mig få drömma ännu nån minut!
Fast världen dessvärre är grym och hård –
drömma på nytt om min önsketrädgård!
                                                                          P-G Svensson

Sådd och skörd
Om några veckor ska vi på nytt ta fram de små fröpåsarna och sätta de
oansenliga fröerna i jorden. Då börjar en process som ingen människa kan
förklara. Hur kan de små fröna bli till nyttiga grönsaker och vackra och
väldoftande blommor?
Jesus talar om bonden som fått sitt utsäde i jorden: ”Han sover och stiger
upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur.”
(Mark.4:27) Här tycker jag det finns plats för ödmjukhet och förundran inför
ett av livets stora under.
Även påskens stora händelse handlar om sådd och skörd. Jesus säger om
sig själv: ”Om inte vetekornet faller i jorden och dör förblir det ett ensamt
korn, men om det dör ger det rik skörd” (Joh. 12:24). Den skörd som
kommit av Jesu död och uppståndelse är omöjlig att överblicka. Teologen
Eric Sauer talar om Golgata som alla tidsåldrars vändpunkt, all kärleks
höjdpunkt, all frälsnings utgångspunkt och all tillbedjans medelpunkt.
Liksom det lilla fröet ska även vi en gång läggas i jorden. Tänk om det
skulle sluta där! Men Paulus vet fortsättningen: ”Det som blir sått
förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i
härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft” (1Kor. 15:43).
”Det blir och påsk för mig en gång, ty dödens udd bröts av. Jag skall stå
upp till ljus och sång utur min mörka grav” (Sv Ps 516:3)
P-G Svensson

Fredsfursten

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor.
De gläds inför dig som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.
Oket som tyngde dem, stången på deras axlar,
förtryckarens piska bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.
Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste.
Väldet skall bli stort,
fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse skall göra detta.                   Jes.9:2-7

 

I Fors missionsförsamling har vi kontakt med och ber för en missionärsfamilj i Ecuador, Petter och Andrea Hermansson. För att läsa mer om dem se familjen Hermanssons blogg.