Kontakt

Vill du kontakta oss kan du nå oss enligt följande

Fors Missionskyrka
Garpenbergsvägen 7,  Fors
OBS besöksadress, det går inte att skicka post till denna adress.
Hitta hit

Postadress:
Fors missionsförsamling
C/O Kerstin Sahlberg
Solhällsvägen 12
774 97  FORS

Telefon till kyrkan 0226-304 74

http://fors.missionskyrkan.se/
http://www.kyrktorget.se/fors.missionskyrka

E-post:

Pastor och föreståndare:                       
Vakant.

Vice församlingsföreståndare:    Christer Manngård            070-499 06 18
Ordförande:                                          Vakant, kontaktperson är:
.                                                                   Kerstin Sahlberg,          0226-301 86
Kassör:                                                    Magne Manngård    070-318 77 72
Uthyrningsansvarig:                         Ove Norman                  070-990 65 78
Ring Ove för info om att hyra missionskyrkan. Vi tar 500 kr/gång för källaren med pentry och 800 kr/gång för hela kyrkan, inklusive kyrksal och kök. Våra lokaler är drogfria.

Församlingens Bankgiro är 866-0227
Församlingens plusgiro är: 49 42 42-1
Vi är tacksamma för alla gåvor, stora som små. Församlingens ekonomi bygger till allra största delen på gåvor från medlemmar och andra.