Mer

Avgår efter 47 år!

20170129_121558

För 47 år sedan, 1970 förstatligades apoteken i Sverige och vi fick TV-sändningar i färg. Samma år blev Christer Manngård ordförande i Fors missionsförsamling, fast då hette det Folkärna missionsförsamling. Då hade Christer redan suttit i styrelsen i tre år. Nu är det 2017 och vid församlingens årsmöte i januari avgick Christer efter 50 år i styrelsen och 47 år som ordförande. Som bekant höll de statliga apoteken inte ut lika länge, utan en del privatiserades igen i en omreglering 2009.

Under så många år hinner ganska mycket hända i en församling. Christer har fått samarbeta med 25 olika styrelseledamöter under de åren. Kassörer brukar sitta ganska länge på sin post, men Christer har ändå hunnit med 4 olika kassörer. Under den tiden har församlingen också haft 9 pastorer varaktigt anställda. Christer har också fått vara med och leda församlingen genom flera renoveringar av missionskyrkan i Fors. När han tillträdde bestod fasaden av eternitplattor. Nu har kyrkan en källarvåning, träfasad, bergvärmepump, hiss, dataprojektor och en hel del annat som inte fanns när han tillträdde.

Det är svårt att uttrycka med ord all den uppskattning och tacksamhet som finns i Fors missionsförsamling för allt det Christer fått betyda som ordförande för församlingen under årens lopp. I bilden ovan syns hur Christer Manngård avtackas av församlingens pastor Sören Johansson med en blomsterbukett som ett litet tecken på församlingens tacksamhet.